геологічний супровід грр

 • Підбір та незалежна експертна оцінка об'єктів інвестування

 • Консультування. Підготовка пакету документів для подання
  до Державних установ

 • Програма робіт. Визначення оптимального комплексу та обсягів
  геологорозвідувальних робіт

 • Підготовка та супровід проектів з геологічного вивчення:
  сейсморозвідувальних робіт, геологорозвідки, буріння
  свердловин, дослідно-промислової та промислової розробки ВВ

 • Складення та переклад пакетів тендерної документації.
  Рекомендації по вибору підрядної організації

 • Контроль якості виконання робіт та їх оперативне
  корегування