прогноз нафтогазоносності

- визначення перспективних об’єктів шляхом збільшення масштабу та деталізації.


  • Зональний прогноз нафтогазоносності

- аналіз комплексу геологічних, географічних, адміністративних, технологічних, інфраструктурних та економічних факторів для визначення та характеристики нафтогазоносного регіону, який є найбільш привабливим для інвестування та реалізації бізнес-проектів в галузі геологічного вивчення та видобутку вуглеводнів (ВВ);


- локалізація перспективних об’єктів інвестування у межах нафтогазопромислових районів, зон або адміністративних одиниць (областей, районів).


  • Локальний прогноз нафтогазоносності

- деталізація та поглиблене вивчення визначеного замовником об’єкту досліджень (нафтогазопромислового району, зони, територіальної одиниці) як об’єкту надрокористування;


- попередня геолого-економічна оцінка, визначення ресурсного потенціалу вуглеводнів, визначення прогнозних технологічних і економічних показників на різних етапах надрокористування.  • Рейтингова оцінка перспективних об’єктів

- визначення інвестиційної привабливості та оцінка потенційних ризиків на всіх етапах освоєння. Визначення ступеню достовірності оцінки ресурсів ВВ, інфраструктурних та логістичних особливостей району розташування об'єкту.