прогноз нафтогазоносності

 • Зональний прогноз нафтогазоносності

  1. Аналіз комплексу геологічних, географічних, адміністративних, технологічних, інфраструктурних та економічних факторів для визначення та характеристики нафтогазоносного регіону, який є найбільш привабливим для інвестування та реалізації бізнес-проєктів в галузі геологічного вивчення та видобутку вуглеводнів (ВВ);

  2. Локалізація перспективних об’єктів інвестування у межах нафтогазопромислових районів, зон або адміністративних одиниць (областей, районів).


 • Локальний прогноз нафтогазоносності

  1. Деталізація та поглиблене вивчення визначеного замовником об’єкту досліджень (нафтогазопромислового району, зони, територіальної одиниці) як об’єкту надрокористування;

  2. Попередня геолого-економічна оцінка, визначення ресурсного потенціалу вуглеводнів, визначення прогнозних технологічних і економічних показників на різних етапах надрокористування. • Рейтингова оцінка перспективних об’єктів

  1. Визначення інвестиційної привабливості та оцінка потенційних ризиків на всіх етапах освоєння;

  2. Визначення ступеню достовірності оцінки ресурсів ВВ, інфраструктурних та логістичних особливостей району розташування об'єкту.