геологічний супровід грр


  • Підбір та незалежна експертна оцінка об'єктів інвестування

  • Консультування. Підготовка пакету документів для подання до Державних установ

  • Програма робіт. Визначення оптимального комплексу та обсягів геологорозвідувальних робіт

  • Підготовка та супровід проєктів з геологічного вивчення: сейсморозвідувальних робіт, геологорозвідки, буріння свердловин, дослідно-промислової та промислової розробки ВВ

  • Складення та переклад пакетів тендерної документації. Рекомендації щодо вибору підрядної організації

  • Контроль якості виконання робіт та їх оперативне корегування