обробка сейсморозвідувальних даних

Обробка даних сейсморозвідки є одним із вирішальних етапів, від якого залежить успіх подальших робіт з інтерпретації та прогнозування властивостей геологічного розрізу. Якість обробки залежить як від якості польового матеріалу, так і від професіоналізму спеціаліста, що виконує цю роботу. Ми володіємо сучасними технічними засобами та маємо багаторічний досвід виконання робіт з обробки сейсмічних даних з різних регіонів світу. Використання новітніх методів дозволяє покращити роздільну здатність сигналу, більш ефективно боротись із завадами та отримати високоякісні зображення середовища, що, в кінцевому рахунку, дає більш точну картину ділянки досліджень.


  • Геометрія спостережень

Перевірка правильності геометрії спостережень на площі досліджень, вірність описаних розстановок для кожної сейсмограми, виключення помилок у значеннях рельєфу для кожного пікету збудження та кожного пікету прийому – всі ці моменти є ключовими у процесі успішного старту проєкту обробки. Занесення невірних даних про геометрію спостережень до заголовків трас може негативно вплинути на кінцевий результат робіт, саме тому наші спеціалісти дуже прискіпливо ставляться до питань якості геометрії спостережень.


Один проєкт обробки може містити в собі дані кількох сейсмічних зйомок, що були отримані в різних сейсмогеологічних умовах з використанням різних методик та параметрів польових спостережень. Коректне об'єднання і регуляризація різнорідних вхідних сейсмічних даних є ключовими чинниками, що визначають ефективність усіх наступних процедур обробки. Ми маємо багаторічний досвід балансування, погодження та регуляризації даних 2D/3D-зйомок, що були отримані різною апаратурою у різний час.


  • Розрахунок статичних поправок

Одним з ключових етапів у процесі отримання адекватного сейсмічного зображення є правильне врахування неоднорідності верхньої товщі земної поверхні. Значні відмінності в висотах пунктів збудження і прийому, а також аномалії швидкостей в верхній частині розрізу, можуть істотно спотворювати сейсмічне зображення середовища. Ми володіємо повним набором інструментів для розрахунку та корекції статичних поправок різної магнітуди і частоти як по відбитим, так і по заломленим хвилям. Ми використовуємо передове програмне забезпечення і власні методи розрахунку та корекції статики і моделюємо аномалії різного походження, що пов'язані з зонами неоднорідності верхньої частини розрізу.


  • Часова обробка

Часова обробка ділиться на дві частини – кінематичну (для вирішення задач структурної інтерпретації) та динамічну (для вирішення широкого кола задач з прогнозування різних властивостей геологічного середовища). При вирішенні кінематичної задачі обробки сейсмічних даних розробляються різні варіанти графів обробки. Наші спеціалісти приділяють особливу увагу аналізу швидкостей та корекції залишкових статичних поправок. Навіть у найпростіших сейсмогеологічних умовах ми виконуємо щонайменше три ітерації визначення кінематичних та корекції статичних поправок, а в складних умовах - стільки, скільки буде потрібно для остаточного вирішення поставленої замовником задачі.


Збереження амплітудно-частотних характеристик сигналу також є однією з критичних умов для достовірної структурної та динамічної інтерпретації. Для ефективного виділення корисного сигналу наші спеціалісти застосовують гнучкі адаптивні методики придушення завад, які дозволяють найбільш оптимально зберегти вихідне співвідношення амплітуд та частот. Етап часової обробки закінчується після виконання міграції після підсумовування.


  • Міграція до підсумовування

У районах з різкими змінами швидкостей, як по вертикалі, так і по латералі, часова міграція після підсумовування сейсмічних даних не завжди дозволяє отримати оптимальні зображення середовища. Для підвищення фокусування сигналу і відновлення геометрії відбиттів ми виконуємо побудови швидкісних моделей будь-якого ступеня складності і використовуємо повний набір алгоритмів часової та глибинної міграції до підсумовування. Відкалібровані по свердловинних даних часові та глибинні зображення значно підвищують точність подальшої структурної та динамічної інтерпретації.


Адекватність глибинно-швидкісної моделі багато в чому визначає якість і терміни виконання глибинної міграції. Для побудови початкової моделі швидкостей наші фахівці використовують комбінацію результатів вертикального і погоризонтного швидкісних аналізів, свердловинних даних, а також всієї доступної апріорної інформації. Багаторічний досвід роботи зі складною топологією границь дозволяє нам ефективно моделювати такі складні елементи, як соляні куполи, інтрузивні тіла та ін.