прогнозування геологічного розрізу

Акустична детерміністична інверсія

 • Сейсмостратиграфічна прив’язка свердловин

 • Побудова товстошаруватої моделі інтервальних швидкостей проводиться із залученням наступної геолого-геофізичної інформації: осередненого акустичного каротажу, швидкостей підсумовування (міграції) та структурної моделі об'екту

 • Визначення форми імпульсу згортки

 • Ітераційний процес акустичної інверсії

Прогноз літології

 • Нейромережеві технології. Швидкий метод прогнозування

 • Методи Байєсовської статистики.
  Одна із переваг методу - представлення результатів прогнозу у вигляді ймовірнісних характеристик наявності того чи іншого літотипу в міжсвердловинному просторі. Метод потребує використання пре-стек сейсмічних даних та каротажних кривих швидкостей поперечних хвиль, або штучних кривих швидкостей, що є необхідними для побудови кубу коефіцієнтів Пуасона та визначаються за емпіричними законами

 • Прогноз розподілу пористості.
  На основі результатів акустичної інверсії (акустичного імпедансу) та прогнозу літології (у вигляді дискретної характеристики певних літотипів або визначення «колектор - неколектор»), виконується прогноз пористості методами геостатистики у зонах окремих літотипів або колектору, де залежність між акустичним імпедансом та пористістю має лінійний характер

 • Створення об'ємної моделі резервуарів

Прогноз характеру флюїдонасичення резервуарів

 • Прогноз флюїдонасичення, літологіі, AVO класифікація.
  При сприятливих геологічних умовах існує можливість оцінки характеру насичення перспективного об’єкту, а також визначення літологічної складової геологічного розрізу за допомогою методів AVO/AVA-аналізу