Проєктування сейсморозвідувальних робіт

 • Проєктування

 1. Визначення основних геологічних цілей та задач майбутніх досліджень на ділянці робіт;

 2. Аналіз наявних геологічних та геофізичних даних на ділянці робіт та ділянках, суміжних з нею;

 3. Розрахунок параметрів зйомки згідно заявлених вимог;

 4. Створення «ідеальної» схеми спостережень на основі розрахованих параметрів.


 • Моделювання

 1. Створення структурної 3D моделі площі робіт;

 2. Розрахунок інтервальних швидкостей;

 3. Створення швидкісної моделі;

 4. Проведення 3D променевого моделювання;

 5. Аналіз результатів моделювання, побудова карт освітлення та карт кратності по спільним точкам відбиття;

 6. Внесення змін у розмір зйомки, за необхідності.


 • Скаутинг

 1. Визначення безпосередньо на ділянці робіт перешкод природного та техногенного походження, що, в подальшому, внесуть зміни в «ідеальну» схему спостережень - так зване визначення «сліпих» зон.


 • Оптимізація

 1. Внесення змін в «ідеальну» схему спостережень на основі проведеного скаутингу, тобто зміщення або перенос точок збудження і прийому згідно наявних поверхневих перешкод та умов;

 2. Створення реальної схеми спостережень;

 3. Повторне моделювання на основі новоствореної реальної схеми спостережень.


 • Фінальний дизайн зйомки

 1. Узагальнення результатів всіх попередніх процесів, створення фінального проєкту;

 2. Затвердження програми робіт, передача наявних матеріалів замовнику.


супервізія сейсморозвідувальних робіт

Компанія «БРЕНД-ВІК ЛТД» надає консультаційні послуги і виконує супервізію всіх видів та стадій проєктів сейсморозвідувальних робіт. Наші супервайзери - висококласні фахівці, що мають великий досвід робіт в польових партіях в різних природно-кліматичних і сейсмогеологічних умовах з вібраційними, вибуховими та імпульсними джерелами збудження, телеметричними і безкабельними системами реєстрації.


 • Супровід тендерів

 1. Підготовка технічної частини тендерної документації;

 2. Розробка вимог до обладнання та персоналу;

 3. Аналіз технічних і виробничих можливостей учасників з точки зору можливості вирішення геологічного завдання;

 4. Проведення технічного аудиту;

 5. Розробка критеріїв якості виконання робіт;

 6. Аудит системи управління якістю сейсморозвідувальних робіт підрядника і її приведення у відповідність цілям і задачам проєкту.


 • Супервайзерський контроль

Супервайзери здійснюють свою діяльність у тісній співпраці з фахівцями підрядника, забезпечуючи досягнення спільної мети - успішного та якісного виконання робіт з високими техніко-економічними показниками.


 1. Розробка програми дослідно-методичних робіт, аналіз результатів і вибір параметрів сейсмічної зйомки;

 2. Оцінка готовності партії до виконання польових робіт;

 3. Контроль проведення сейсморозвідувальних і топогеодезичних робіт;

 4. Контроль дотримання підрядником норм охорони праці та навколишнього середовища;

 5. Участь в плануванні виконання робіт, надання рекомендацій з оптимізації проведення робіт;

 6. Забезпечення оперативної взаємодії між замовником і підрядником з питань, що стосуються проведення робіт;

 7. Контроль якості матеріалу і його акцепція;

 8. Підтвердження обсягів виконаних робіт;

 9. Контроль підготовки результатів робіт для передачі замовнику;

 10. Складання звітності щодо якості й обсягів робіт і надання її замовнику.